Đoàn người vào rừng tìm 2 thiếu niên mất tích ở khu vực biên giới Quảng Trị

Người dân địa phương nghỉ ngơi tại một con suối trong quá trình đi tìm 2 thiếu niên mất tích. Ảnh: BP.
Người dân địa phương nghỉ ngơi tại một con suối trong quá trình đi tìm 2 thiếu niên mất tích. Ảnh: BP.
Người dân địa phương nghỉ ngơi tại một con suối trong quá trình đi tìm 2 thiếu niên mất tích. Ảnh: BP.
Lên top