Đoạn đường “tối om” được thắp sáng từ năng lượng điện mặt trời

10 cột đèn phát sáng bằng năng lượng mặt trời được thí điểm tại xã Nam Tiến, Phú Xuyên. Ảnh: Yến Anh
10 cột đèn phát sáng bằng năng lượng mặt trời được thí điểm tại xã Nam Tiến, Phú Xuyên. Ảnh: Yến Anh
10 cột đèn phát sáng bằng năng lượng mặt trời được thí điểm tại xã Nam Tiến, Phú Xuyên. Ảnh: Yến Anh
Lên top