Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk: Triển khai công trình tri ân khách hàng

Tháng tri ân năm 2019, Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình xã hội.
Tháng tri ân năm 2019, Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình xã hội.
Tháng tri ân năm 2019, Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhiều chương trình xã hội.
Lên top