Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk: Hoàn thành chương trình “Thắp sáng niềm tin”

Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk hoàn thành Chương trình “Thắp sáng niềm tin” cho 100 hộ gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk hoàn thành Chương trình “Thắp sáng niềm tin” cho 100 hộ gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk hoàn thành Chương trình “Thắp sáng niềm tin” cho 100 hộ gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top