Đoàn cán bộ Sở GTVT gặp sự cố: Vì sao đi làm bằng tàu của doanh nghiệp?

Giải cứu đoàn cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị mắc kẹt trên ụ nổi ở đập tràn. Ảnh: HT.
Giải cứu đoàn cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị mắc kẹt trên ụ nổi ở đập tràn. Ảnh: HT.
Giải cứu đoàn cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị mắc kẹt trên ụ nổi ở đập tràn. Ảnh: HT.
Lên top