Đoàn 6 y, bác sĩ ưu tú của Phú Thọ lên đường chi viện tỉnh Bắc Ninh

6 y bác sĩ ưu tú nhất của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã lên đường chi viện điểm nóng COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: BPT.
6 y bác sĩ ưu tú nhất của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã lên đường chi viện điểm nóng COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: BPT.
6 y bác sĩ ưu tú nhất của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã lên đường chi viện điểm nóng COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: BPT.
Lên top