Đổ xô đi bắt “thần dược” tăng cường “bản lĩnh đàn ông”