Đổ vô tội vạ chất thải “lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường

Hàng trăm chất thải "lạ" bị đổ vô tội vạ ra môi trường xã Đắk Nia. Ảnh: HL
Hàng trăm chất thải "lạ" bị đổ vô tội vạ ra môi trường xã Đắk Nia. Ảnh: HL
Hàng trăm chất thải "lạ" bị đổ vô tội vạ ra môi trường xã Đắk Nia. Ảnh: HL
Lên top