Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Xử phạt 1,5 triệu đồng!

Chất thải bị đổ trộm ra môi trường. Ảnh: HL
Chất thải bị đổ trộm ra môi trường. Ảnh: HL
Chất thải bị đổ trộm ra môi trường. Ảnh: HL
Lên top