Đồ Sơn, Cát Bà thu hút hơn 11.000 khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Khu du lịch Đồ Sơn thu hút hơn 5000 khách du lịch trong ngày đầu đợt nghỉ lễ. Ảnh: Đặng Luân
Khu du lịch Đồ Sơn thu hút hơn 5000 khách du lịch trong ngày đầu đợt nghỉ lễ. Ảnh: Đặng Luân
Khu du lịch Đồ Sơn thu hút hơn 5000 khách du lịch trong ngày đầu đợt nghỉ lễ. Ảnh: Đặng Luân
Lên top