Đổ rác xuống cống thoát nước, bị phạt 1 triệu đồng

Người phụ nữ hất toàn bộ rác xuống cống thoát nước. ảnh:HQ
Người phụ nữ hất toàn bộ rác xuống cống thoát nước. ảnh:HQ
Người phụ nữ hất toàn bộ rác xuống cống thoát nước. ảnh:HQ