Dỡ phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau chưa đầy 24 giờ

Chốt kiểm dịch tại Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Địa phương cung cấp
Chốt kiểm dịch tại Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Địa phương cung cấp
Chốt kiểm dịch tại Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Địa phương cung cấp
Lên top