Dỡ phong tỏa nhà nghỉ liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng

TP.Hải Phòng phong tỏa một số điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: MC
TP.Hải Phòng phong tỏa một số điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: MC
TP.Hải Phòng phong tỏa một số điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: MC
Lên top