Dỡ phong tỏa, BV Giao thông Vận tải Hải Phòng hoạt động trở lại từ 9.3

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng dỡ phong tỏa từ 16h30 ngày 8.3. Ảnh PT
Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng dỡ phong tỏa từ 16h30 ngày 8.3. Ảnh PT
Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng dỡ phong tỏa từ 16h30 ngày 8.3. Ảnh PT
Lên top