CÔNG BỐ CHỈ SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 2018:

Dở nhất là viện phí và nhà vệ sinh bệnh viện

Hướng dẫn người bệnh đăng ký khám-chữa bệnh tại BVĐK TP.Vinh (Nghệ An). Ảnh: TUẤN DŨNG
Hướng dẫn người bệnh đăng ký khám-chữa bệnh tại BVĐK TP.Vinh (Nghệ An). Ảnh: TUẤN DŨNG
Hướng dẫn người bệnh đăng ký khám-chữa bệnh tại BVĐK TP.Vinh (Nghệ An). Ảnh: TUẤN DŨNG
Lên top