"Đỏ mắt" tìm quả phật thủ Đắc Sở chục triệu vì mất mùa, mưa axit