Đỏ mắt tìm lao động ở nơi cung ứng nguồn lao động

Rất hiếm lao động tìm được việc làm ổn định tại quê lúa Đồng bằng. Ảnh Phan Thanh Cường.
Rất hiếm lao động tìm được việc làm ổn định tại quê lúa Đồng bằng. Ảnh Phan Thanh Cường.
Rất hiếm lao động tìm được việc làm ổn định tại quê lúa Đồng bằng. Ảnh Phan Thanh Cường.
Lên top