Đỏ mắt tìm chỗ xét nghiệm COVID-19, giá mỗi nơi mỗi kiểu

Xét nghiệm bằng PCR tại CDC Bạc Liêu. Ảnh: CDC tỉnh Bạc Liêu
Xét nghiệm bằng PCR tại CDC Bạc Liêu. Ảnh: CDC tỉnh Bạc Liêu
Xét nghiệm bằng PCR tại CDC Bạc Liêu. Ảnh: CDC tỉnh Bạc Liêu
Lên top