Độ mặn tại các cửa sông ĐBSCL tiếp tục lên xuống bất thường

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Lễ ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hạn mặn cho các tỉnh chịu ảnh hưởng ở ĐBSCL. Ảnh: Ngọc Hà
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Lễ ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hạn mặn cho các tỉnh chịu ảnh hưởng ở ĐBSCL. Ảnh: Ngọc Hà
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Lễ ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hạn mặn cho các tỉnh chịu ảnh hưởng ở ĐBSCL. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top