Đổ đất lấn suối xây biệt phủ bán cà phê, bị nước lũ kéo sập

Một hạng mục trong quán cà phê "biệt phủ" lấn suối bị đổ sụp. Ảnh: TH.
Một hạng mục trong quán cà phê "biệt phủ" lấn suối bị đổ sụp. Ảnh: TH.
Một hạng mục trong quán cà phê "biệt phủ" lấn suối bị đổ sụp. Ảnh: TH.
Lên top