Dỡ bỏ phong tỏa khoa Chấn thương Chỉnh hình - bệnh viện Xanh Pôn

Hình ảnh Khoa Chấn thương Chỉnh hình khi phong tỏa. Ảnh: BVCC
Hình ảnh Khoa Chấn thương Chỉnh hình khi phong tỏa. Ảnh: BVCC
Hình ảnh Khoa Chấn thương Chỉnh hình khi phong tỏa. Ảnh: BVCC
Lên top