Độ bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT tăng trưởng ấn tượng

Độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng trưởng ấn tượng. 
Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng trưởng ấn tượng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng trưởng ấn tượng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top