Đìu hiu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5)  rất vắng khán giả.
Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5) rất vắng khán giả.
Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5) rất vắng khán giả.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top