Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đìu hiu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5)  rất vắng khán giả.
Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5) rất vắng khán giả.
Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5) rất vắng khán giả.
Lên top