Dịp Quốc khánh 2.9, kết nạp Đảng nơi tuyến đầu chống dịch

Trao Quyết kết nạp Đảng. Ảnh: BLA
Trao Quyết kết nạp Đảng. Ảnh: BLA
Trao Quyết kết nạp Đảng. Ảnh: BLA
Lên top