Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

Một hãng xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1,  tăng giá dịp lễ 2.9 cao hơn so với giá ngày thường .  Ảnh: M.Q
Một hãng xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, tăng giá dịp lễ 2.9 cao hơn so với giá ngày thường . Ảnh: M.Q
Một hãng xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, tăng giá dịp lễ 2.9 cao hơn so với giá ngày thường . Ảnh: M.Q
Lên top