Dịp này Quảng Ninh đón bao nhiêu khách Hàn Quốc?

Kiểm tra thân nhiệt cho du khách tại Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kiểm tra thân nhiệt cho du khách tại Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kiểm tra thân nhiệt cho du khách tại Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top