Dịp lễ 30.4 TPHCM sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân

Lễ 30.4 TPHCM sẽ tổ chức bắn 2 điểm pháo hoa tầm cao và 1 điểm tầm thấp.
Lễ 30.4 TPHCM sẽ tổ chức bắn 2 điểm pháo hoa tầm cao và 1 điểm tầm thấp.
Lễ 30.4 TPHCM sẽ tổ chức bắn 2 điểm pháo hoa tầm cao và 1 điểm tầm thấp.
Lên top