Đình trệ việc hỏa táng ở Đài hóa thân nơi Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền

Đài hóa thân Thanh Bình - nơi xảy ra vụ việc ăn chặn tiền hỏa táng của băng nhóm Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Đài hóa thân Thanh Bình - nơi xảy ra vụ việc ăn chặn tiền hỏa táng của băng nhóm Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Đài hóa thân Thanh Bình - nơi xảy ra vụ việc ăn chặn tiền hỏa táng của băng nhóm Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Lên top