THÊM CÁP TREO TỪ BẮC GIANG LÊN YÊN TỬ:

Đỉnh non thiêng sẽ oằn mình đón khách?

Chùa Thượng, nằm trên phía Tây Yên Tử, ở độ cao khoảng 1.000m đang được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Chùa Thượng, nằm trên phía Tây Yên Tử, ở độ cao khoảng 1.000m đang được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Chùa Thượng, nằm trên phía Tây Yên Tử, ở độ cao khoảng 1.000m đang được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM