Đỉnh lũ trên sông ở Quảng Trị vượt lũ lịch sử năm 1983

Nước lũ gây ngập nhà người dân ở huyện Cam Lộ. Ảnh: ĐN.
Nước lũ gây ngập nhà người dân ở huyện Cam Lộ. Ảnh: ĐN.
Nước lũ gây ngập nhà người dân ở huyện Cam Lộ. Ảnh: ĐN.
Lên top