Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đình cổ hơn 300 năm ở Thái Bình bị cháy rụi