Đình chỉ quyết định xử phạt 25 triệu quầy thuốc bán khẩu trang y tế

Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top