Đình chỉ Phó chủ tịch phường ký xác nhận cho người dân về từ vùng dịch

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top