Đình chỉ học sinh vì công kích nhóm BTS: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Một nam sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm BTS trên mạng xã hội. Ảnh: cắt từ clip
Một nam sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm BTS trên mạng xã hội. Ảnh: cắt từ clip
Một nam sinh bị đình chỉ học vì công kích nhóm BTS trên mạng xã hội. Ảnh: cắt từ clip
Lên top