Đình chỉ hoạt động Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đình chỉ 12 tháng đối với hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình. Ảnh: NT
Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đình chỉ 12 tháng đối với hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình. Ảnh: NT
Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đình chỉ 12 tháng đối với hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top