Đình chỉ hàng loạt cán bộ đường sắt sau 5 vụ tai nạn liên tiếp

Công tác khắc phục sự cố lật tàu SE19 tại Thanh Hoá. Ảnh: Tiền Phong.
Công tác khắc phục sự cố lật tàu SE19 tại Thanh Hoá. Ảnh: Tiền Phong.
Công tác khắc phục sự cố lật tàu SE19 tại Thanh Hoá. Ảnh: Tiền Phong.
Lên top