Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, điều nhân sự mới thay thế

Lên top