Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính