Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính