Đình chỉ Formosa xây tháp cao 32m không phép ở Vũng Áng

Tháp tinh thần Bảo Lũy vừa bị đình chỉ xây dựng vì không có giấy phép
Tháp tinh thần Bảo Lũy vừa bị đình chỉ xây dựng vì không có giấy phép
Tháp tinh thần Bảo Lũy vừa bị đình chỉ xây dựng vì không có giấy phép
Lên top