Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: SAGRI
Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: SAGRI
Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: SAGRI
Lên top