Đình chỉ công tác Phó Giám đốc bệnh viện tổ chức rước dâu giữa mùa dịch

Ngày 2.4, bà Minh (vợ ông Hùng) khẳng định gia đình chỉ tổ chức phần lễ mà không tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ hơn 800 giấy mời đã không gửi mời.
Ngày 2.4, bà Minh (vợ ông Hùng) khẳng định gia đình chỉ tổ chức phần lễ mà không tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ hơn 800 giấy mời đã không gửi mời.
Ngày 2.4, bà Minh (vợ ông Hùng) khẳng định gia đình chỉ tổ chức phần lễ mà không tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ hơn 800 giấy mời đã không gửi mời.
Lên top