Đình chỉ công tác nhân viên bưu điện Gia Lai ném bưu phẩm của khách

Nhân viên bưu điện ném hàng hóa của khách trên xe xuống nền đất.
Nhân viên bưu điện ném hàng hóa của khách trên xe xuống nền đất.
Nhân viên bưu điện ném hàng hóa của khách trên xe xuống nền đất.
Lên top