Đình chỉ công tác một cảnh sát giao thông có hành vi đấm, chửi dân

Trong đoạn video clip do người dân ghi lại, một CSGT trong lúc khống chế, vừa đấm vừa chửi.
Trong đoạn video clip do người dân ghi lại, một CSGT trong lúc khống chế, vừa đấm vừa chửi.
Trong đoạn video clip do người dân ghi lại, một CSGT trong lúc khống chế, vừa đấm vừa chửi.
Lên top