Đình chỉ công tác chủ tịch xã do để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

Lên top