Đình chỉ công tác Chủ tịch xã để điều tra dấu hiệu tham ô

Trụ sở xã Long Mỹ, nơi Chủ tịch xã này bị đình chỉ công tác
Trụ sở xã Long Mỹ, nơi Chủ tịch xã này bị đình chỉ công tác
Trụ sở xã Long Mỹ, nơi Chủ tịch xã này bị đình chỉ công tác
Lên top