Đình chỉ công tác Bí thư và Phó Chủ tịch xã vì bị tố đánh bạc ở trụ sở

Lên top