Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên quan đến vụ ““cát tặc” hoành hành trên sông Tiền”:

Đình chỉ công tác Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự