Đình chỉ chương trình biểu diễn của hơn 2.100 người Trung Quốc

Chương trình biểu diễn của hơn 2.100 khách Trung Quốc bị dừng vì vi phạm quy định. Ảnh HH
Chương trình biểu diễn của hơn 2.100 khách Trung Quốc bị dừng vì vi phạm quy định. Ảnh HH
Chương trình biểu diễn của hơn 2.100 khách Trung Quốc bị dừng vì vi phạm quy định. Ảnh HH
Lên top