Đình chỉ cán bộ xã ở Hải Dương thu tiền "giấy đi đường" của công nhân

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT huyện Nam Sách, Hải Dương
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT huyện Nam Sách, Hải Dương
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT huyện Nam Sách, Hải Dương
Lên top