Đình chỉ 1 học sinh vì công kích nhóm nhạc BTS: Nhà trường nói gì?

Em N.H.M.Q đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Ảnh: Cắt từ clip
Em N.H.M.Q đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Ảnh: Cắt từ clip
Em N.H.M.Q đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top